Danh mục học phần tương đương/thay thế Khoa Điện - ĐTVT

1. Thông báo số 444/QĐ-ĐHGTVT ngày 01.09.2021 học phần tương đương/thay thế ngành/chuyên ngành Khoa Điện - ĐTVT, xem chi tiết tại đây
2. Danh mục học phần tương đương Tiếng Anh Chuyên ngành Điện - ĐTVT, xem thông báo chi tiết tại đây
3. Thông báo danh mục tương đương chuyên ngành thuộc Khoa Điện - ĐTVT năm 2022, xem tại đây 

PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn
hcmutrans map