Hướng dẫn về việc nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp dành cho sinh viên chính quy hệ chuẩn

THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHÍNH QUY HỆ CHUẨN

Phòng Đào tạo thông báo nhận hồ sơ xét và công nhận tốt nghiệp định kỳ hàng tháng đối với sinh viên chính quy hệ chuẩn như sau:

1. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ XÉT TỐT NGHIỆP: Chốt dữ liệu đăng ký đến hết ngày 05 hàng tháng.

2. HỒ SƠ XÉT TỐT NGHIỆP BAO GỒM:

– Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp (biểu mẫu mới nhất cập nhật 08/2023 tải biểu mẫu tại đây)

– Chứng chỉ Tiếng Anh;

– Chứng chỉ Tin học;

– Chứng chỉ hoặc quyết định hoàn thành chương trình GDTC;

– Chứng chỉ hoặc quyết định hoàn thành chương trình GDQP;

Lưu ý: 

 • Trường hợp trên trang cá nhân cập nhật “Đã hoàn thành” xác nhận trên phiếu là “Đã hoàn thành”;
 • Trường hợp chứng chỉ không do Trường cấp, sinh viên nộp bảng điểm (có dấu đỏ hoặc bản sao y công chứng) gửi về Phòng Đào (Đọc hướng dẫn nộp hồ sơ ở mục 5) tạo để tiến hành xác minh trước khi đăng ký xét;

3. YÊU CẦU

 • Tất cả các chứng chỉ phải là file hình ảnh/ scan màu chứng chỉ gốc, file rõ ràng.
 • Scan màu tất cả các chứng chỉ/scan tạo thành file hồ sơ theo thứ tự như sau: (1) Phiếu đăng ký, (2) Phiếu thông tin làm bằng, (3) Chứng chỉ GDQP-AN hoặc Quyết định đủ điều kiện, (4) Bảng điểm GDQP-AN (nếu có), (5) Chứng chỉ GDTC hoặc Quyết định đủ điều kiện, (6) Bảng điểm GDTC (nếu có), (7) Chứng chỉ Tiếng Anh, (8) Bảng điểm Tiếng Anh (nếu có), (9) Chứng chỉ Tin học – Đặt tên file: Mã số sinh viên _Họ và tên sinh viên (Ví dụ: 1354020010_Nguyễn Văn Anh).
 • Trường hợp sinh viên không có chứng chỉ GDTC, GDQP-AN thì tại vị trí chứng chỉ thay thế bằng số quyết định hoặc “Đã hoàn thành” nếu đã được cập nhật trên trang cá nhân;
 • Trường hợp sinh viên chưa hết hạn đào tạo, đủ điều kiện xét tốt nghiệp nhưng bị buộc thôi học do không có tác động lên hệ thống thì viết đơn xin cứu xét trước khi hoàn thành thủ tục xét tốt nghiệp (liên hệ cán bộ hỗ trợ sinh viên)
 • Sinh viên tra cứu thông tin cá nhân trên trang sinh viên. Nếu thông tin trên trang cá nhân sinh viên chưa chính xác so với Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp (Biểu mẫu 1) thì sinh viên bổ sung thêm giấy khai sinh vào file hồ sơ xét tốt nghiệp (phía sau phiếu đăng ký xét tốt nghiệp).

4. ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP:

 • Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo; 
 • Điểm trung bình tích lũy toàn khóa học đạt từ 2.0 trở lên. Sinh viên tra cứu điểm tại đây
 • Không bị điểm F/F+ ở tất cả các học phần (Trường hợp học cải thiện sẽ tính điểm cao nhất)
 • Có đủ điều kiện về GDQP-AN, GDTC, Tin học, Ngoại ngữ.
 • Trường hợp sinh viên bị mất chứng chỉ GDQP-AN, GDTC của nhà trường cấp thì tra cứu số quyết định cấp chứng chỉ tại đây,
 • Sinh viên đăng ký ra quyết định hoàn thành chương trình GDTC, GDQP-AN với Phòng Đào tạo tại cơ sở theo học.

5. PHƯƠNG THỨC NỘP HỒ SƠ:  

 • Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp tại đây.
 • Đăng ký thành công, sinh viên gửi thông tin các chứng chỉ có liên quan cho Phòng đào tạo tại cơ sở đang theo học.

Sinh viên lưu ý:

 • Sinh viên sử dụng địa chỉ email được nhà trường cấp để đăng ký. Mỗi tài khoản sinh viên chỉ được đăng ký 1 lần, do đó sinh viên lưu ý thao tác cẩn thận, chính xác.
 • Trường hợp cần hỗ trợ về cấp mật khẩu email vui lòng liên hệ Trung tâm Thông tin -Thư viện

 

 

 

Trả lời