THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC PHẦN ĐAMH/TKMH VÀ MỞ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG CÁC MÔN HỌC CÙNG KHÓA 2023 (HỆ CHUẨN)

 

Theo thông báo 387/TB-ĐHGTVT ngày 09 tháng 8 năm 2023 Phòng đào tạo TB thời gian mở đăng ký các học phần ĐAMH/TKMH  và mở đăng ký bổ sung vào các lớp khóa 2023 như sau:

1. Thời gian đăng ký học phần

– Thời gian đăng ký từ 9h00 thứ 6 ngày 29/9/2023 đến 9h00 thứ 2 ngày 02/10/2023.

– Hình thức đăng ký trực tuyến trên trang https://sv.ut.edu.vn/ .

– Với các lớp học phần dành cho khóa 2023 sinh viên chỉ đăng ký thêm vào các lớp còn chỗ, không được điều chỉnh đăng ký trong thời gian đăng ký học phần.

– Với học phần Đồ án môn học/Thiết kế môn học (ĐAMH/TKMH) sinh viên chỉ đăng ký khi đã/đang học học phần học trước/song hành của học phần này.

– Trường hợp cần hỗ trợ sinh viên gửi thông tin qua email: pdt@ut.edu.vn, thông tin hỗ trợ cần ghi: mã số sinh viên, tên sinh viên, mã học phần và số điện thoại liên lạc của sinh viên./.

2. Địa điểm học từng Khoa/Viện

Cơ sở 2 ( Tp. Thủ Đức) – Mã Phòng Q, P, N

– Viện Ngôn ngữ gồm các mã lớp: ES

– Viện Hàng Hải gồm các mã lớp: HH, QH, CM, DT, LC, LH, ME, NA, ND, NK, VT, MT

– Khoa Kinh tế vận tải  gồm các mã lớp: KT, KX, QC, QK, QL, QX, QD, KH, KB.

Cơ sở 3 (Quận 12) – Mã Phòng H, I, K

– Khoa Công nghệ thông tin gồm các mã lớp: CN, KM, DL, HT

– Khoa Điện – ĐTVT gồm các mã lớp: DC, DG, DV, TD, KD, NT

– Viện Cơ khí gồm các mã lớp: AM, CK, CO, DO, MD, EO

 Viện Xây dựng gồm các mã lớp: CD, CG, CT, CX, DB, KC, MG, NM, QG,XC, XG, XM

Lưu ý:

  • Đối với sinh viên Khóa 2023 không thực hiện đăng ký học phần và học theo lịch được bố trí trên trang cá nhân sinh viên sv.ut.edu.vn, sinh viên theo dõi lịch học trên trang cá nhân, các trường hợp cần hỗ trợ về lịch học sinh viên xem thông tin hỗ trợ sinh viên để được hỗ trợ giải quyết.
  • Khi đăng ký học phần sinh viên lưu ý mã phòng/mã lớp được bố trí học tại các cơ sở để tránh trường hợp đăng ký nhầm cơ sở học.