Thông báo về danh sách sinh viên vượt quá thời gian tối đa để hoàn thành việc tích lũy khối lượng tín chỉ và đã quá thời gian được nghỉ học tạm thời

Căn cứ Quy định đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh (ban hành theo Quyết định số 750/QĐ-ĐHGTVT ngày 01/10/2021 của Hiệu trưởng Trường); 

Căn cứ vào việc rà soát thông tin danh sách sinh viên tính đến hết học kỳ 1 năm học 2022-2023 của sinh viên chương trình đào tạo đại trà;

Nhà trường Thông báo về danh sách sinh viên vượt quá thời gian tối đa để hoàn thành việc tích lũy khối lượng tín chỉ cần phải tích lũy và đã quá thời gian được nghỉ học tạm thời nhưng không làm thủ tục nhập học.

1. Kết quả dự thảo danh sách thôi học các trường hợp sinh viên vượt quá thời gian học tập tại Trường và quá thời gian tạm nghỉ học tạm hời tính đến hết học kỳ 1 năm học 2022-2023 xem tại đây./

2/ Sinh viên bị buộc thôi học trong các trường hợp sau:

a) Vượt quá thời gian tối đa được phép học tại Trường theo quy định. Riêng các sinh viên đang được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy thì không bị hạn chế về thời gian hoàn thành chương trình học;

b) Đã quá thời gian được nghỉ học tạm thời nhưng không làm thủ tục nhập học.

3/ Xử lý phản hồi về kết quả dự thảo

a) Nếu vấn còn vướng mắc, sinh viên gửi ý kiến về địa chỉ Hộp thư Phòng Đào tạo pdt@ut.edu.vn 

Sinh viên gửi thư cần cung cấp đầy đủ mã số sinh viên, họ và tên và nội dung cần trình bày.

b) Thời gian tiếp nhận phản hồi từ ngày ra thông báo đến hết 17g00 ngày 12/4/2023.

c) Sinh viên diện buộc thôi học sẽ bị khóa tài khoản trang cá nhân tại Trường từ ngày 15/04/2023.

5) Các giải pháp

– Các trường hợp sinh viên bị buộc thôi học phải hoàn thành nghĩa vụ với Nhà trường trước khi nhận quyết định.

– Mọi thông tin cần hỗ trợ sinh viên liên hệ Tổ tư vấn hỗ trợ sinh viên từng Khoa/Viện xem thông tin tại đây./

 

 

Trả lời