Thông báo đăng ký học phần bổ sung Học kỳ 1 (2023-2024) hệ chuẩn – 07/09/2023

Thông báo đăng ký học phần bổ sung Học kỳ 1 (2023-2024) hệ chuẩn – 07/09/2023

Phòng Đào tạo thông báo đăng ký bổ sung học kỳ 1(2023-2024) hệ chuẩn:

  1. Thời gian đăng ký bổ sung từ 15h00 thứ Năm ngày 07/09/2023 đến hết 9h00 thứ Sáu 08/09/2023.

  2. Sinh viên chỉ được đăng ký thêm vào các nhóm lớp học phần đã mở nhưng vẫn còn khả năng tiếp nhận.

  3. Với các nhóm lớp mở theo đơn của sinh viên: sinh viên tự đăng ký và Phòng Đào tạo xem xét quyết định mở lớp dựa theo số lượng thực tế đã đăng ký (sinh viên theo dõi trực tiếp trên trang cá nhân ).

 

 

Trả lời