Hướng dẫn

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA CÔNG NỢ VÀ ĐÓNG HỌC PHÍ DÀNH CHO KHÓA 2022

HƯỚNG DẪN CÁCH KIỂM TRA CÔNG NỢ TRÊN TRÂNG CÁ NHÂN SINH VIÊN SV.UT.EDU.VN 1....

Hướng dẫn sinh viên về thủ tục cập nhật điểm học phần

Phòng Đào tạo thông báo hướng dẫn sinh viên hệ chính quy Trường Đại học...

Thủ tục nghỉ học tạm thời, thôi học, nhập học lại

1. Sinh viên không được tự ý bỏ học, các trường hợp nghỉ không có...

Thủ tục nhận – xóa điểm I

–     Sinh viên có lý do chính đáng được phép đề nghị nhận điểm I...

Đăng ký cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất, Bơi, Giáo dục quốc phòng – An ninh

1. Tra cứu và đăng ký hoàn thành chương trình Giáo dục thể chất 2....

Đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp, Thực tập sĩ quan, Thi/Làm luận văn tốt nghiệp, Tiểu luận tốt nghiệp

  1/  Học phần: Thực tập tốt nghiệp, Thực tập sĩ quan, Thi/Làm luận văn...

Hướng dẫn

...