Thông báo

Mở đăng ký học phần thí nghiệm

...

Kết quả tốt nghiệp

Sinh viên tra cứu kết quả xét tốt nghiệp TẠI ĐÂY !...

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU ĐẠI HỌC CHÍNH QUY HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023 2024

Xem chi tiết tại đây ./....

Quy định đào tạo Giáo dục thể chất từ năm học 2023-2024

Xem chi tiết quyết định tại đây ./....

Danh sách sinh viên không tham gia học tập học kỳ 1 năm học 2023-2024

Căn cứ Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học...