Thông tin tốt nghiệp

Kết quả tốt nghiệp

Sinh viên tra cứu kết quả xét tốt nghiệp TẠI ĐÂY !...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

I. ĐIỀU KIỆN 1. Sinh viên đã có quyết định công nhận tốt nghiệp công bố...

Hướng dẫn về việc nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp dành cho sinh viên chính quy hệ chuẩn

THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHÍNH...

Kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp năm 2020

(Thông báo số 903/TB-ĐHGTVT ngày 30/12/2019 của Hiệu trưởng Trường) ______________           Thực hiện nhiệm...