Thông báo về việc dự thảo kết quả xét học vụ sinh viên học kỳ 1 năm học 2021-2022

 

Căn cứ Quy định đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh (ban hành theo Quyết định số 750/QĐ-ĐHGTVT ngày 01/10/2021 của Hiệu trưởng Trường); 

Căn cứ vào kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022 của sinh viên chương trình đào tạo đại trà;

Nhà trường thông báo các điều kiện xét và kết quả xét học vụ học kỳ 1 năm học 2021-2022 như sau:

1. Kết quả dự thảo xét học vụ sinh viên học kỳ 1 năm học 2021-2022 liên hệ cán bộ hỗ trợ từng Khoa/Viện.

2/ Sinh viên bị cảnh báo học vụ trong các trường hợp sau:

a) Tổng số tín chỉ cần phải tích lũy không đạt trong học kỳ vượt quá 50% khối lượng tín chỉ cần phải tích lũy đã đăng kí học, hoặc tổng số tín chỉ cần phải tích lũy nợ đọng từ đầu khóa học vượt quá 24;

b) Điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 0.80 đối với học kỳ đầu tiên của khóa học, dưới 1.00 đối với các học kỳ tiếp theo;

c) Điểm trung bình chung tích luỹ đạt dưới 1.20 đối với sinh viên năm nhất, dưới 1.40 đối với sinh viên năm hai, dưới 1.60 đối với sinh viên năm ba hoặc dưới 1.80 đối với sinh viên năm cuối;

3/ Sinh viên bị buộc thôi học trong các trường hợp sau:

a) Có số lần cảnh báo học tập 02 lần liên tiếp hoặc 03 lần không liên tiếp;

b) Vượt quá thời gian tối đa được phép học tại Trường theo quy định. Riêng các sinh viên đang được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy thì không bị hạn chế về thời gian hoàn thành chương trình học;

c) Đã quá thời gian được nghỉ học tạm thời nhưng không làm thủ tục nhập học.

4/ Xử lý phản hồi về kết quả dự thảo

a) Nếu vấn còn vướng mắc, sinh viên gửi ý kiến về địa chỉ Hộp thư Phòng Đào tạo pdt@ut.edu.vn 

Sinh viên gửi thư cần cung cấp đầy đủ mã số sinh viên, họ và tên và nội dung cần trình bày.

b) Thời gian tiếp nhận phản hồi từ ngày ra thông báo đến hết 17g00 ngày 12/4/2022.

c) Sinh viên diện buộc thôi học sẽ bị khóa tài khoản trang cá nhân tại Trường từ ngày 15/04/2022.

5) Các giải pháp

– Sinh viên bị cảnh báo học vụ chưa tới mức buộc thôi học phải có biện pháp cải thiện việc học tập; xây dựng kế hoạch học tập nghiêm túc, khoa học; ưu tiên đăng ký học trả nợ, cải thiện các học phần điểm thấp; không đăng ký quá nhiều tín chỉ trong 1 học kỳ; cần nhờ tới sự tư vấn, hỗ trợ của cố vấn học tập,…Thông tin tổ tư vấn sinh viên theo từng Khoa/Viện xem chi tiết tại đây

– Đối với các trường hợp sinh viên không theo học tại các học kỳ chính phải có đơn nghỉ học tạm thời theo đúng quy định.

– Các trường hợp sinh viên bị buộc thôi học phải hoàn thành nghĩa vụ với Nhà trường trước khi nhận quyết định.

 

Trả lời