Đại học văn bằng 2

Kinh tế vận tải biển

1. Kinh tế vận tải biển
  1. Khóa 2012 về trước

PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn
hcmutrans map