Đại học liên thông

Ngành Khoa học hàng hải

1. Điều khiển tàu biển
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013 trở đi học theo chương trình Đại học chính quy
2. Vận hành khai thác máy tàu thủy
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013 trở đi học theo chương trình Đại học chính quy

Ngành Công nghệ thông tin

1. Công nghệ thông tin
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013 trở đi học theo chương trình Đại học chính quy

Ngành Kỹ thuật cơ khí

1. Cơ khí ô tô
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013 trở đi học theo chương trình Đại học chính quy

Ngành Kinh tế vận tải

1. Kinh tế vận tải biển
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013 trở đi học theo chương trình Đại học chính quy

Ngành Kinh tế xây dựng

1. Kinh tế xây dựng
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013 trở đi học theo chương trình Đại học chính quy

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

1. Xây dựng cầu đường
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013 trở đi học theo chương trình Đại học chính quy

PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn
hcmutrans map