Đại học chương trình chất lượng cao

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

1. Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Ngành Công nghệ thông tin

1. Chuyên ngành công nghệ thông tin

Ngành Khai thác vận tải

1. Chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức
 1. Khóa 2016
 2. KHóa 2017-2018

Ngành Kinh tế xây dựng

1. Chuyên ngành Kinh tế xây dựng
 1. Khóa 2016
 2. Khóa 2017
 3. Khóa 2018
 4. Khóa 2019
 5. Từ Khóa 2020

Ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông

1. Chuyên ngành Điện tử viễn thông
 1. Khóa 2016

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

1. Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường
 1. Khóa 2013, khóa 2014, khóa 2015, khóa 2016

Ngành Khoa học hàng hải

1. Chuyên ngành Điều khiển tàu biển
 1. Khóa 2014, khóa 2015, khóa 2016
2. Quản lý hàng hải

Ngành Kinh tế vận tải

1. Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển

Ngành Kỹ thuật cơ khí

1. Chuyên ngành Cơ khí ôtô

Ngành Kỹ thuật xây dựng

1. Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp
 1. Khóa 2013, khóa 2014, khóa 2015, khóa 2016

PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn
hcmutrans map