Kết quả tốt nghiệp năm 2013

1. Tốt nghiệp đợt tháng 11

      Quyết định số 1277/ĐT ngày 05/11/2013, đại học xem chi tiết tại đây

2. Tốt nghiệp đợt tháng 10

   + Quyết định số 1265/ĐT ngày 28/10/2013, đại học văn Bằng 2 chính quy cụ thể như sau:

STT

MSSV

Họ và tên

NTNS

Giới tính

Xếp hạng tốt nghiệp

Lớp

1

0864010014

Phạm Trung

Thắng

15/08/75

Nam

Trung bình

KT10B2

   + Quyết định số 1264/ĐT ngày 28/10/2013 liên thông đại học xem chi tiết tại đây

   + Quyết định số 1263/ĐT ngày 28/10/2013, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

3. Tốt nghiệp đợt tháng 7

   + Quyết định số 517/ĐT ngày 29/7/2013, liên thông đại học xem chi tiết tại đây

   + Quyết định số 516/ĐT ngày 29/7/2013, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

   + Quyết định số 543/ĐT ngày 31/7/2013, đại học xem chi tiết tại đây

4. Tốt nghiệp đợt tháng 5

   + Quyết định số 387/ĐT ngày 02/5/2013, liên thông đại học xem chi tiết tại đây

   + Quyết định số 386/ĐT ngày 02/5/2013, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

5. Tốt nghiệp đợt tháng 01

   + Quyết định số 84/ĐT ngày 30/01/2013, đại học văn Bằng 2 chính quy ngành Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) cụ thể như sau:

STT

MSSV

Họ và tên

NTNS

Giới tính

Xếp hạng tốt nghiệp

Lớp

1.

0964010020

Phan Văn

Phong

10/08/79

Nam

TB Khá

KT09B2

2.

0964010003

Đặng Quang

Chương

02/02/81

Nam

TB Khá

KT09B2

3.

0964010023

Nguyễn Văn

Sinh

03/12/84

Nam

Trung bình

KT09B2

   + Quyết định số 83/ĐT ngày 30/01/2013, liên thông đại học xem chi tiết tại đây

   + Quyết định số 82/ĐT ngày 30/01/2013, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

------------------------------


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn
hcmutrans map