Kết quả tốt nghiệp từ năm 1998 đến năm 2000

 

1. Tốt nghiệp năm 2000

  + Quyết định số

 

2. Tốt nghiệp năm 1999

  + Quyết định số 27/ĐT ngày 29/01/1999 của Giám đốc Phân hiệu Đại học Hàng hải, tốt nghiệp ngành Điều khiển tầu biển hệ Cao đẳng chính quy (Lê Toàn Thắng) xem tại đây.

   + Quyết định số 300/ĐT ngày 21/4/1999 của Giám đốc Phân hiệu Đại học Hàng hải, danh sách tốt nghiệp ngành Kinh tế vận tải biển hệ Cao đẳng chính quy xem chi tiết tại đây.

  + Quyết định số 340/ĐT ngày 27/5/1999 của Giám đốc Phân hiệu Đại học Hàng hải, danh sách tốt nghiệp ngành Kinh tế vận tải biển hệ cao đẳng xem chi tiết tại đây.

  + Quyết định số 342/ĐT ngày 29/5/1999 của Giám đốc Phân hiệu Đại học Hàng hải, tốt nghiệp ngành Kinh tế vận tải biển hệ cao đẳng chính quy (Nguyễn Tuấn Ngọc) xem tại đây.

  + Quyết định số 1101/-QĐ-ĐT ngày 20/9/1999 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải, danh sách tốt nghiệp Đại học chính quy, Đại học chuyên tu, Đại học tại chức xem chi tiết tại đây.

  + Quyết định số 1248/QĐ-ĐT ngày 29/10/1999 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải về việc công nhận tốt nghiệp đại học hệ tại chức thuộc phân hiệu đại học Hàng hải TP. Hồ Chí Minh, xem chi tiết tại đây

  + Quyết định số 1247/QĐ-ĐT ngày 01/11/1999 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải về việc công nhận tốt nghiệp đại học chính quy, cao đẳng chính quy, đại học chuyên tu thuộc phân hiệu đại học Hàng hải TP. Hồ Chí Minh, xem chi tiết tại đây

  + Quyết định số 2522/ĐT ngày 30/12/1999 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải, danh sách tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế vận tải biển xem chi tiết tại đây

 

3. Tốt nghiệp năm 1998

  + Quyết định số 160/ĐT ngày 20/02/1998 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải, danh sách tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Máy sử dụng xem chi tiết tại đây.

  + Quyết định số 75/ĐT ngày 22/4/1998 của Giám đốc Phân hiệu Đại học Hàng hải, danh sách tốt nghiệp Cao đẳng chính quy xem chi tiết tại đây.

  + Quyết định số 78/ĐT ngày 06/5/1998 của Giám đốc Phân hiệu Đại học Hàng hải, danh sách tốt nghiệp Cao đẳng chính quy xem chi tiết tại đây.

  + Quyết định số 133/ĐT ngày 14/7/1998 của Giám đốc Phân hiệu Đại học Hàng hải, danh sách tốt nghiệp Cao đẳng chính quy xem chi tiết tại đây.

  + Quyết định số 1023 QĐ/ĐT ngày 29/7/1998 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải, danh sách tốt nghiệp hệ chuyển cấp, hệ chính quy, hệ tại chức, xem chi tiết tại đây.

  + Quyết định số 1165/ĐT ngày 15/10/1998 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải, danh sách tốt nghiệp đại học chính quy ngành Kinh tế vận tải biển xem chi tiết tại đây.

  + Quyết định số 31/ĐT ngày 12/12/1998 của Giám đốc Phân hiệu Đại học Hàng hải, danh sách tốt nghiệp Cao đẳng chính quy ngành Điều khiển tầu biển xem chi tiết tại đây.

  + Quyết định số 2522/ĐT ngày 30/12/1998 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải, danh sách tốt nghiệp Đại học ngành Kinh tế vận tải biển hệ tại chức xem chi tiết tại đây.

------------------------------


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn
hcmutrans map