Kết quả tốt nghiệp năm 2011

1. Tốt nghiệp đợt tháng 11

   Quyết định số 1312/ĐT ngày 07/11/2011, đại học, cao đẳng chính quy xem chi tiết tại đây

2. Tốt nghiệp đợt tháng 10

  + Quyết định số 1125/ĐT ngày 25/10/2011, hệ hoàn chỉnh đại học chính quy xem chi tiết tại đây

  + Quyết định số 1123/ĐT ngày 25/10/2011, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây)

3. Tốt nghiệp đợt tháng 8

+ Quyết định số 808/ĐT ngày 15/8/2011, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

4. Tốt nghiệp đợt tháng 7

  + Quyết định số 779/ĐT ngày 28/7/2011, hệ hoàn chỉnh đại học chính quy xem chi tiết tại đây

  + Quyết định số 777/ĐT ngày 28/7/2011, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

5. Tốt nghiệp đợt tháng 5

+ Quyết định số 477/ĐT ngày 04/5/2011, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 476/ĐT ngày 04/5/2011, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

6. Tốt nghiệp đợt tháng 4

  + Quyết định số 375/ĐT ngày 20/4/2011, đại học văn Bằng 2 chính quy ngành Kinh tế vận tải biển cụ thể như sau:

STT

MSSV

Họ và tên

NTNS

Giới tính

Xếp hạng tốt nghiệp

Lớp

1.

KT06B2004

Đoàn Anh

Dũng

08/10/80

Nam

Trung bình

KT06B2

2.

KT07B2010

Đỗ Hoàng

Nam

10/02/80

Nam

Trung bình

KT07B2

3.

KT07B2002

Nguyễn Văn

Cương

02/05/80

Nam

Trung bình

KT07B2

  + Quyết định số 376/ĐT ngày 20/4/2011, hệ hoàn chỉnh đại học chính quy xem chi tiết tại đây

  + Quyết định số 374/ĐT ngày 20/4/2011, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

7. Tốt nghiệp đợt tháng 01

  + Quyết định số 98/ĐT ngày 26/01/2011, hệ hoàn chỉnh đại học chính quy xem chi tiết tại đây

  + Quyết định số 99/ĐT ngày 26/01/2011, đại học văn Bằng 2 chính quy ngành Kinh tế vận tải biển cụ thể như sau:

STT

MSSV

Họ và tên

NTNS

Giới tính

Xếp hạng tốt nghiệp

Lớp

1.

KT07B2003

Lê Văn Hân

14/08/79

Nam

Trung bình

KT07B2

  + Quyết định số 96/ĐT ngày 26/01/2011, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây.

------------------------------


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn
hcmutrans map