Kết quả tốt nghiệp từ năm 2007 đến năm 2009

 

1. Tốt nghiệp năm 2009

 + Quyết định số 848/ĐT ngày 30/10/2009,hệ hoàn chỉnh Đại học xem chi tiết tại đây 

 + Quyết định số 850/ĐT ngày 30/10/2009, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

  + Quyết định số 497/ĐT ngày 22/7/2009, hệ hoàn chỉnh đại học chính quy xem chi tiết tại đây (số lượng 37)

  + Quyết định số 498/ĐT ngày 30/7/2009, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây (số lượng 245)

  + Quyết định số 350/ĐT ngày 07/5/2009, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây (số lượng 87)

  + Quyết định số 259/ĐT ngày 27/4/2009, hệ hoàn chỉnh đại học chính quy xem chi tiết tại đây (số lượng 12)

  + Quyết định số 260/ĐT ngày 27/4/2009, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây (số lượng 295)

  + Quyết định số 128/ĐT ngày 27/2/2009, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây 

2. Tốt nghiệp năm 2008

  + Quyết định số 643/ĐT ngày 25/7/2008, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

  + Quyết định số 505/ĐT ngày 26/5/2008, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây 

  + Quyết định số 349/ĐT ngày 24/4/2008, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

  + Quyết định số 186/ĐT ngày 09/3/2008, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây 

  + Quyết định số 185/ĐT ngày 09/3/2008, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây 

  + Quyết định số 103/ĐT ngày 22/1/2008, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây 

3. Tốt nghiệp năm 2007

+ Quyết định số 926/ĐT ngày 26/11/2007, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 914/ĐT ngày 15/11/2007, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 827/ĐT ngày 23/10/2007, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 613/ĐT ngày 12/9/2007, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 575/ĐT ngày 31/8/2007, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 574/ĐT ngày 31/8/2007, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 508/ĐT ngày 01/8/2007, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 181/ĐT ngày 09/7/2007, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 380/ĐT ngày 10/5/2007, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 295/ĐT ngày 10/4/2007, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 227/ĐT ngày 23/3/2007, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 160/ĐT ngày 01/3/2007, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 12/ĐT ngày 04/1/2007, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

 

 

 

 

------------------------------


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn
hcmutrans map