Kết quả tốt nghiệp năm 2016

1. Tốt nghiệp đợt tháng 10

   + Quyết định số 1304/QĐ-ĐT ngày 26/10/2016, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

   + Quyết định số 1305/QĐ-ĐT ngày 26/10/2016, liên thông đại học xem chi tiết tại đây

2. Tốt nghiệp đợt tháng 9

   + Quyết định số 835/QĐ-ĐHGTVT ngày 24/9/2016, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

   + Quyết định số 836/QĐ-ĐHGTVT ngày 24/9/2016, liên thông đại học xem chi tiết tại đây

3. Tốt nghiệp đợt tháng 7

   + Quyết định số 650/QĐ-ĐT ngày 25/7/2016, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

   + Quyết định số 651/QĐ-ĐT ngày 25/7/2016, liên thông đại học xem chi tiết tại đây

4. Tốt nghiệp đợt tháng 4

   + Quyết định số 245/QĐ-ĐT ngày 22/04/2016, liên thông đại học xem chi tiết tại đây

   + Quyết định số 208/QĐ-ĐT ngày 22/04/2016, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

5. Tốt nghiệp đợt tháng 01

   + Quyết định số 62/QĐ-ĐT ngày 26/01/2016, liên thông đại học xem chi tiết tại đây

   + Quyết định số 61/QĐ-ĐT ngày 26/01/2016, đại học cao đẳng xem chi tiết tại đây.

------------------------------


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn
hcmutrans map