Kết quả tốt nghiệp từ năm 2004 đến năm 2006

 

1. Tốt nghiệp năm 2006

 + Quyết định số 1086/ĐT ngày 28/12/2006, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

 + Quyết định số 1071/ĐT ngày 13/12/2006, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

 + Quyết định số 998/ĐT ngày 04/12/2006, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 946/ĐT ngày 14/11/2006, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 894/ĐT ngày 02/11/2006, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 791/ĐT ngày 11/10/2006, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 556/ĐT ngày 15/8/2006, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 534/ĐT ngày 10/7/2006, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 461/ĐT ngày 22/5/2006, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 258/ĐT ngày 11/4/2006, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 176/ĐT ngày 13/3/2006, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

2. Tốt nghiệp năm 2005

+ Quyết định số 894/ĐT ngày 20/12/2005, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 892/ĐT ngày 20/12/2005, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 806/ĐT ngày 24/11/2005, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 804/ĐT ngày 24/11/2005, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 655/ĐT ngày 29/9/2005, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 654/ĐT ngày 29/9/2005, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 632/ĐT ngày 19/9/2005, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 631/ĐT ngày 19/9/2005, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 524/ĐT ngày 10/8/2005, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 467/ĐT ngày 10/6/2005, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 466/ĐT ngày 10/6/2005, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 457/ĐT ngày 07/6/2005, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 301/ĐT ngày 12/5/2005, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 216/ĐT ngày 11/4/2005, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 132/ĐT ngày 21/3/2005, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 82/ĐT ngày 01/3/2005, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 39/ĐT ngày 27/1/2005, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

3. Tốt nghiệp năm 2004

 + Quyết định số 708/ĐT ngày 07/12/2004, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

 + Quyết định số 622/ĐT ngày 29/10/2004, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

 + Quyết định số 491/ĐT ngày 01/7/2004, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

 + Quyết định số 420/ĐT ngày 27/5/2004, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

 + Quyết định số 275/ĐT ngày 07/5/2004, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 151/ĐT ngày 26/3/2004, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 107/ĐT ngày 01/3/2004, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 70/ĐT ngày 18/2/2004, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 514/ĐT ngày 23/9/2004, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

 

------------------------------


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn
hcmutrans map