Thông báo đăng ký học kỳ hè năm học 2022-2023 đại học chính quy đại trà (hệ chuẩn)


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn
hcmutrans map