Thông báo về việc tạm ngưng các học phần Giáo dục thể chất (Các học phần có địa điểm học ngoài Trường)


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn
hcmutrans map