Mẫu đơn xóa điểm I

Sinh viên tải mẫu đơn tại đây.

Lưu ý:

Sinh viên nộp đơn trực tiếp tại Phòng Đào tạo và xem kết quả giải quyết trang phòng Đào tạo và trang cá nhân sinh viên.

------------------------------


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn
hcmutrans map