Thông tin tốt nghiệp

Hướng dẫn về việc nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp dành cho sinh viên chính quy hệ chuẩn

THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHÍNH...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

I. ĐIỀU KIỆN 1. Sinh viên đã có quyết định công nhận tốt nghiệp công bố...

Kết quả tốt nghiệp

Sinh viên tra cứu kết quả xét tốt nghiệp TẠI ĐÂY !...

Xem thêm

Xét học vụ

Danh sách sinh viên không tham gia học tập học kỳ 1 năm học 2023-2024

Căn cứ Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học...

Thông báo về kết quả xét học vụ sinh viên học kỳ 2 năm học 2021-2022

Căn cứ Quy định đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Giao...

Thông báo về việc dự thảo kết quả xét học vụ sinh viên học kỳ 1 năm học 2021-2022

  Căn cứ Quy định đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học...

Xem thêm

Thông tin chung

Tiến độ học tập năm học 2023-2024

Xem tiến độ học tập tại đây./...

Danh sách sinh viên không tham gia học tập học kỳ 1 năm học 2023-2024

Căn cứ Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học...

Thông báo đăng ký học phần bổ sung Học kỳ 1 (2023-2024) hệ chuẩn – 07/09/2023

Thông báo đăng ký học phần bổ sung Học kỳ 1 (2023-2024) hệ chuẩn –...

Xem thêm