Các đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng CNTT

 

Xem danh sách tại các thông báo của Cục Quản lý chất lượng như sau:

Thông báo 973/QLCL-QLVBCC ngày 30/8/2019

Thông báo 1131/TB-QLCL ngày 04/10/2019

------------------------------

 


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn
hcmutrans map