NHÂN SỰ PHÒNG ĐÀO TẠO

 
STT Học vị - Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ, thông tin liên hệ
1

TS. Đoàn Văn Đổng

Trưởng Phòng

Quản lý công việc của Phòng Đào tạo;

Địa chỉ: phòng A004 (cơ sở chính)

Điện thoại: (028) 35 127 992

 

2

ThS. Trần Đình Long

Phó Trưởng phòng

Phụ trách công tác: 

- Phụ trách kế hoạch đào tạo;

Địa chỉ: phòng A003

Điện thoại: (028) 38 992 862

 

3. 

TS. Lê Văn Toàn

Phó Trưởng phòng

Phụ trách công tác: 

- Phụ trách công tác tuyển sinh, kiểm định chất lượng, hành chính phòng;

Địa chỉ: phòng A003

Điện thoại: (028) 38 992 862 Email: toan.le@ut.edu.vn

4

ThS. Nguyễn Thanh Bình

Chuyên viên chính

Công việc đảm nhận:

+ Phụ trách xét công nhận tốt nghiệp; 

+ Thanh toán khối lượng giảng dạy hệ chính quy, quản lý hợp đồng đào tạo;

+ Xử lý, ban hành các quyết định sinh viên;

Địa chỉ: phòng A003

Điện thoại: (028) 38 992 862

- Email: ntbinh@hcmutrans.edu.vn  , http://ntbinh@ut.edu.vn

5

ThS. Len Văn Nam

Chuyên viên

Công việc đảm nhận:

+ Chủ trì lập và xử lý thời khóa biểu chương trình chính quy đại trà;

Địa chỉ: phòng A010, Điện thoại: (028) 38 992 862

Email: nam.len@ut.edu.vn

6

ThS. Lê Huỳnh Long

Chuyên viên

Công việc đảm nhận:

+ Công tác quản lý điểm trên PMT;

+ Hỗ trợ xét học vụ sau khi kết thúc học kỳ;

Địa chỉ: Phòng K001

Điện thoại: (028) 38 992 862

Email: long.le@ut.edu.vn

7

CN. Nguyễn Thị Phương

Chuyên viên

Hỗ trợ quản lý sinh viên: KHOA CNTT VÀ KHOA ĐIỆN - ĐTVT

+ Hỗ trợ tư vấn lịch học, lịch thi, các quyết định bảo lưu, thôi học, nhập học học, quy chế đào tạo, điểm môn học, kết quả học vụ;

+ Nhận hồ sơ đăng ký thực tập tốt nghiệp, hồ sơ xét tốt nghiệp;

Địa chỉ: K001 (cơ sở quận 12)

Điện thoại:    (028) 37 185 103 (cơ sở quận 12)

Email: phuong_hh@ut.edu.vn

8 Trần Thị Yến Chuyên viên

Công việc đảm nhận:

+ Hỗ trợ công tác kế hoạch đào tạo;

+ Xét học vụ sinh viên chính quy chương trình đại trà (mỗi học kỳ);

Địa chỉ: phòng A010 (cơ sở chính), K001 (cơ sở quận 12)

Điện thoại: (028) 38 992 862 (cơ sở chính),

Email: yen.tran@ut.edu.vn

9

Vũ My Trang

Chuyên viên

Công việc đảm nhận:

+ Tiếp nhận đăng ký, cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm, bản sao văn bằng;

+ Xác minh, tra cứu văn bằng, chứng chỉ, thống kê văn bằng chứng chỉ.

+ Xử lý lịch báo nghỉ - dạy bù của giảng viên;

+ Công tác hành chính văn thư của Phòng;

Địa chỉ: phòng A003, Điện thoại: (028) 38 992 862

Email: http://trang.vu@ut.edu.vn

10

Võ Thúy Hằng

Chuyên viên

Hỗ trợ quản lý sinh viên: VIỆN XÂY DỰNG, VIỆN CƠ KHÍ

+ Hỗ trợ tư vấn lịch học, lịch thi, các quyết định bảo lưu, thôi học, nhập học học, quy chế đào tạo, điểm môn học, kết quả học vụ;

+ Nhận hồ sơ đăng ký thực tập tốt nghiệp, hồ sơ xét tốt nghiệp;

Email: hang.vo@ut.edu.vn

11

Nguyễn Thị Ngọc Diễm

Chuyên viên

Hỗ trợ quản lý sinh viên: KHOA KINH TẾ VẬN TẢi

+ Hỗ trợ tư vấn lịch học, lịch thi, các quyết định bảo lưu, thôi học, nhập học học, quy chế đào tạo, điểm môn học, kết quả học vụ;

+ Nhận hồ sơ đăng ký thực tập tốt nghiệp, hồ sơ xét tốt nghiệp;

Email: diem_ck@ut.edu.vn

12

Lê Thị Bảy

Chuyên viên

Hỗ trợ quản lý sinh viên: VIỆN HÀNG HẢI VÀ VIỆN NGÔN NGỮ

+ Hỗ trợ tư vấn lịch học, lịch thi, các quyết định bảo lưu, thôi học, nhập học học, quy chế đào tạo, điểm môn học, kết quả học vụ;

+ Nhận hồ sơ đăng ký thực tập tốt nghiệp, hồ sơ xét tốt nghiệp;

Email: bay.le@ut.edu.vn

13

Trần Thị Kim Oanh

Chuyên viên

Công việc đảm nhận:

+ Phụ trách xét công nhận đủ điều kiện làm luận văn/học thay thế luận văn tốt nghiệp; 

+ Xác minh chứng chỉ đủ điều kiện (Tiếng Anh, Tin học, GDQP) xét tốt nghiệp hệ đại trà; 

Email: oanh.tran@ut.edu.vn

Phân công nhiệm vụ cụ thể từng cán bộ, nhân viên Phòng Đào tạo xem chi tiết tại đây./

 

 

 

 


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn
hcmutrans map