Thông báo đăng ký học phần Học kỳ 2(2022-2023) đại học chính quy hệ đại trà Khóa 2022

1. Thông báo số 86/TB-ĐHGTVT ngày 28/02/2023 xem tại đây./

2. Theo dõi địa điểm học cụ thể từng Khoa/Viện tại đây:

Cơ sở 2 (Kí túc xá - Tp. Thủ Đức) - Mã Phòng Q, P, N

Viện Ngôn ngữ gồm các mã lớp: ES

- Viện Hàng Hải gồm các mã lớp: HH, QH, CM, DT, LC, ME, NA, ND, NK, VT

- Khoa Kinh tế vận tải  gồm các mã lớp: KT, KX, QC, QK, QL, QX, KH, KB

Cơ sở 3 (Quận 12) - Mã Phòng H, I, K

- Khoa Công nghệ thông gồm các mã lớp: CN, KM, DL, HT

- Khoa Điện - ĐTVT gồm các mã lớp: DC, DG, DV, TD, KD, NT

- Viện Cơ khí gồm các mã lớp: AM, CK, CO, DO, MD, 

- Viện Xây dựng gồm các mã lớp: CD, CG, CT, CD, KC, MG, NM, QG,XC, XM

 


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn
hcmutrans map