Hướng dẫn

1/ Đăng nhập

Bước 1: Sinh viên truy cập vào địa chỉ: https://sv.ut.edu.vn

Bước 2: Nhập Mã sinh viên, Mật khẩu, Mã bảo vệ để tiến hành đăng nhập


2/ Trang thông tin sinh viên

Chọn mục "Đăng ký học phần" trong menu CHỨC NĂNG

3/ Trang đăng ký học phần

Sinh viên lựa chọn học phần, chọn nhóm lớp học phần phù hợp trước khi bấm nút "Đăng ký".

Xem thêm tạihoặc https://sv.ut.edu.vn/HuongDanDangKyHP/HuongDan_DangKyHP.htm

------------------------------


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map