Hướng dẫn

I. Đăng ký học phần
II. Đóng học phí
III.Tra cứu kết quả học tập.
IV. Hỗ trợ sinh viên đã tốt nghiệp qua email: pdt@ut.edu.vn
----------
I. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN
1/ Đăng nhập

Bước 1: Sinh viên truy cập vào địa chỉ: https://sv.ut.edu.vn

Bước 2: Nhập Mã sinh viên, Mật khẩu, Mã bảo vệ để tiến hành đăng nhập


2/ Trang thông tin sinh viên

Chọn mục "Đăng ký học phần" trong menu CHỨC NĂNG

3/ Trang đăng ký học phần

Sinh viên lựa chọn học phần, chọn nhóm lớp học phần phù hợp trước khi bấm nút "Đăng ký".

Xem thêm tạihoặc https://sv.ut.edu.vn/HuongDanDangKyHP/HuongDan_DangKyHP.htm

_________________________________________

II. HƯỚNG DẪN ĐÓNG HỌC PHÍ

1/ Đăng nhập:

Bước 1: Sinh viên truy cập vào địa chỉ: https://sv.ut.edu.vn

Bước 2: Nhập Mã sinh viên, Mật khẩu, Mã bảo vệ để tiến hành đăng nhập


2/ Thanh toán học phí:

Bước 1: Sau khi đăng nhập, hồ sơ sinh viên sẽ hiện ra, nhấn chọn dòng “Công nợ sinh viên” để tiến hành thanh toán học phí

Bước 2: Trong “Công nợ sinh viên” sẽ hiện lên thông tin các môn học sinh viên chưa đóng tiền. Để thanh toán, thực hiện theo trình tự: 1/ Chọn môn học, 2/ Chọn thanh toán qua Vietinbank, 3/ Ấn vào nút “Thanh toán”

Description: D:\Documents and Settings\minh.nguyenquang\Desktop\NTT3.JPG

Bước 3: Cửa sổ xác nhận nội dung thanh toán hiện lên, chọn mục “Thanh toán” để tiếp tục

Bước 4: Cửa sổ thanh toán hiện lên, nhập các thông tin cần thiết và chọn “Thanh toán” để tiếp tục

Description: D:\Documents and Settings\minh.nguyenquang\Desktop\1.JPG

Bước 5: Cửa sổ xác nhận thanh toán hiện lên, thực hiện theo trình tự: 1/Nhập mã kiểm tra à 2/Chập nhận điều khoản thanh toán à 3/ Chọn “OK”