Đại học

Khoa học hàng hải

1. Điều khiển tàu biển
 1. Khóa 2010 về trước
 2. Khóa 2011, 2012
 3. Khóa 2013, 2014, 2015
 4. Khóa 2016
2. Khai thác máy tàu thủy
 1. Khóa 2011 về trước
 2. Khóa 2012, 2013, 2014, 2015
3. Thiết bị năng lượng tàu thủy
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013, 2014, 2015
 3. Khóa 2017
4. Quản lý hàng hải
 1. Khóa 2016
 2. Khóa 2017
 3. Khóa 2018

Nhóm ngành Điện, điện tử

1. Phần chương trình đào tạo chung (4 học kỳ đầu)
 1. Khóa 2013, 2014, 2015
 2. Khóa 
2. Điện và tự động tàu thủy
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013, 2014, 2015
3. Điện công nghiệp
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013, 2014, 2015
4. Điện tử viễn thông
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013, 2014, 2015
5. Tự động hóa công nghiệp
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013, 2014, 2015
6. Truyền thông và mạng máy tính
 1. Khóa 2012 về trước 
 2. Khóa 2013 trở đi xem khoa Công nghệ thông tin
7. Hệ thống điện giao thông
 1. Khóa 2016 

Kỹ thuật tàu thuỷ

1. Phần chương trình đào tạo chung (4 học kỳ đầu)
 1. Khóa 2012
 2. Khóa 2013, 2014, 2015
2. Thiết kế thân tàu thủy
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013, 2014, 2015
3. Công nghệ đóng tàu thủy
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013, 2014, 2015
4. Kỹ thuật công trình ngoài khơi
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013, 2014, 2015
5. Thiết bị năng lượng tàu thủy
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013 trở đi xem tại ngành Khoa học hàng hải

Kỹ thuật cơ khí

1. Phần chương trình đào tạo chung (4 học kỳ đầu)
 1. Khóa 2012
 2. Khóa 2013, 2014, 2015
2. Cơ khí ôtô
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013, 2014, 2015
3. Cơ giới hóa xếp dỡ
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013, 2014, 2015
4. Máy xây dựng
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013, 2014, 2015
5. Cơ khí tự động hóa
 1. Khóa 2014, 2015
 2. Khóa 2016

Công nghệ thông tin

1. Công nghệ thông tin
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013, 2014, 2015, 2016
 3. Khóa 2017
 4. Từ khóa 2018
2. Truyền thông và mạng máy tính
 1. Khóa 2012 về trước 
 2. Khóa 2013
 3. Khóa 2014, 2015, 2016
 4. Khóa 2017
 5. Từ khóa 2018

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

1. Phần chương trình đào tạo chung (4 học kỳ đầu)
 1. Khóa 2012
 2. Khóa 2013, 2014, 2015
 3. Khóa 2016, 2017
 4. Từ khóa 2018
2. Xây dựng Cầu Đường
 1. Khóa 2011 về trước
 2. Khóa 2012, 2013
 3. Khóa 2014, 2015
3. Xây dựng Đường bộ
 1. Khóa 2013
 2. Khóa 2014, 2015
4. Xây dựng Cầu Hầm
 1. Khóa 2013
 2. Khóa 2014, 2015
5. Xây dựng Công trình thủy
 1. Khóa 2011 về trước
 2. Khóa 2012, 2013
 3. Khóa 2014, 2015
6. Xây dựng Đường sắt - Metro
 1. Khóa 2011 về trước
 2. Khóa 2012, 2013
 3. Khóa 2014, 2015
7. Quy hoạch và thiết kế công trình Giao thông
 1. Khóa 2011 về trước
 2. Khóa 2012, 2013
 3. Khóa 2014, 2015
 4. Khóa 2016, 2017
 5. Từ khóa 2018

Kỹ thuật công trình xây dựng

1. Phần chương trình đào tạo chung (4 học kỳ đầu)
 1. Khóa 2012
 2. Khóa 2013, 2014, 2015
 3. Khóa 2016, 2017
 4. Từ khóa 2018
2. Xây dựng dân dụng và công nghiệp
 1.  Khóa 2008 về trước
 2.  Khóa 2009, 2010, 2011
 3.  Khóa 2012
 4.  Khóa 2013, 2014, 2015
 5. Khóa 2016, 2017
 6. Từ khóa 2018
3. Kỹ thuật kết cấu công trình
 1. Khóa 2012
 2. Khóa 2013, 2014, 2015
 3. Khóa 2016, 2017
 4. Từ khóa 2018
4. Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm
 1. Khóa 2013, 2014, 2015
 2. Khóa 2016, 2017
 3. Từ khóa 2018

Kỹ thuật môi trường

1. Kỹ thuật môi trường
 1. Khóa 2016, 2017
 2. Từ khóa 2018

Kinh tế vận tải biển

1. Kinh tế vận tải biển
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013, 2014, 2015

Kinh tế xây dựng

1. Phần chương trình đào tạo chung (4 học kỳ đầu)
 1. Khóa 2012
 2. Khóa 2013, 2014, 2015
2. Kinh tế xây dựng
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013, 2014, 2015
3. Quản lý dự án xây dựng
 1. Khóa 2012
 2. Khóa 2013, 2014, 2015

Khai thác vận tải

1. Quản trị logistics và vận tải đa phương thức
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013, 2014, 2015

PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map