Hỏi - Đáp

Em muốn đăng ký cấp bảng điểm từ xa do không đến trực tiếp Trường có được không?

Trả lời

Phòng Đào tạo trả lời bạn như sau:

Nhà trường có dịch vụ hỗ trợ sinh viên sau tốt nghiệp.

Chi tiết xem tại http://daotao.ut.edu.vn/?mid=36&mod=tintuc&id=1256

Trân trọng.

Điều kiện học các học phần để hoàn thành chương trình giáo dục thể chất là thế nào?

Trả lời

Phòng Đào tạo trả lời bạn như sau: 

Quy định Chương trình giáo dục thể chất cho:

- Sinh viên khóa 2015 về trước là học 3 học phần (quy định của từng chương trình đào tạo). Điểm đạt của từng học phần giáo dục thể chất là từ 5,0 trở lên ( > 5,0 điểm hệ 10)

- Sinh viên từ khóa 2016 học 4 học phần (trình độ đại học), học 3 học phần (trình độ cao đẳng) theo quy định kèm quyết định số 490/ĐHGTVT-ĐT ngày 06/6/2016 (xem tại http://daotao.ut.edu.vn/?mid=63&mod=tintuc&id=1202); theo đó điểm đạt của mỗi học phần là từ điểm D trở lên ( > 4,0 - điểm hệ 10) và điểm trung bình chung của các học phần phải đạt từ 5,0 trở lên (điểm hệ 10).

Riêng chương trình liên thông từ cao đẳng lên đại học được xem xét tùy theo số lượng tín chỉ giáo dục thể chất ở chương trình cao đẳng mà sinh viên được xét chuyển và công nhận; sinh viên phải học bổ sung tối thiểu là 1 tín chỉ.

Kính chào!

Em là sinh viên khóa 2015, em đã học 3 học phần giáo dục thể chất, trong đó có 1 học phần đạt điểm D. Như vậy em đã hoàn thành chương trình giáo dục thể chất để được xét tốt nghiệp hay chưa?

Trả lời:

Phòng Đào tạo trả lời bạn như sau:

Quy định Chương trình giáo dục thể chất:

- Sinh viên khóa 2015 về trước là học 3 học phần (quy định của từng chương trình đào tạo). Điểm đạt của từng học phần giáo dục thể chất là từ 5,0 trở lên ( > 5,0 điểm hệ 10)

- Sinh viên từ khóa 2016 học 4 học phần (trình độ đại học), học 3 học phần (trình độ cao đẳng) theo quy định kèm quyết định số 490/ĐHGTVT-ĐT ngày 06/6/2016 (xem tại http://daotao.ut.edu.vn/?mid=63&mod=tintuc&id=1202); theo đó điểm đạt của mỗi học phần là từ điểm D trở lên ( > 4,0 - điểm hệ 10) và điểm trung bình chung của các học phần phải đạt từ 5,0 trở lên (điểm hệ 10).

Như vậy, trường hợp em là sinh viên khóa 2015 có 1 học phần giáo dục thể chất (trong 3 học phần) đạt điểm < 5,0 thì chưa đạt yêu cầu. Em phải học cải thiện để đạt điểm học phần này > 5,0.

Trân trọng.

Phòng đào tạo cho em biết lịch xét tốt nghiệp năm 2020, các chứng chỉ tin học và ngoại ngữ phải đạt và thời hạn như thế nào?

Trả lời:

Phòng Đào tạo trả lời bạn như sau:

1/ Các đợt xét tốt nghiệp cố định trong một năm là vào tháng 1, 4, 7, 10 (tuần thứ 3 tháng đầu mỗi quý).

2/ Về yêu cầu các loại chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ, bạn có thể tham khảo chi tiết từng khóa tại link sau:

http://daotao.ut.edu.vn/?mid=41&mod=tintuc&id=1493

Em là sinh viên khóa 2013, trước đây em có học nhưng chưa đạt học phần Giáo dục thể chất (B.Chuyền 2) mã học phần 004003. Nay em không tìm thấy lớp học phần này được mở; vậy em phải đăng ký học học phần nào để đảm bảo đủ chương trình?

Trả lời:

Sinh viên chưa học hoặc học chưa đạt học phần Giáo dục thể chất (B.Chuyền 2) - mã học phần 004003 nay có thể chọn một học phần thay thế (mà sinh viên chưa học) trong số các học phần sau:

- Bơi 1 (50m)

- Bơi 2 (200m) - trường hợp sinh viên đã học và đạt Bơi 1

- Điền kinh

- Bóng đá

- Bóng bàn

- Bóng rổ

- Cờ Vua.

 

Cho em hỏi về đăng ký các học phần học tập như thế nào?

Trả lời:

1/  Học phần: Thực tập tốt nghiệp, Thực tập sĩ quan, Thi/Làm luận văn tốt nghiệp, Tiểu luận tốt nghiệp

+      Đối tượng: sinh viên đủ điều kiện theo quy định của chương trình đào tạo

+      Nơi đăng ký: Khoa/Bộ môn quản lý ngành/chuyên ngành sinh viên theo học

+      Thời gian áp dụng: từ học kỳ 2 năm học 2017-2018

Lưu ý:

        Từ học kỳ 2 năm học 2017-2018 sinh viên không tự đăng ký trực tuyến các học phần này. Sinh viên xem kế hoạch triển khai cụ thể các học phần này (Thực tập tốt nghiệp, Thực tập sĩ quan, Thi/Làm luận văn tốt nghiệp, Tiểu luận tốt nghiệp,…) và đăng ký trực tiếp tại Khoa/Viện/Bộ môn.

 

2/  Các học phần khác

     Đăng ký trực tuyến theo thông báo của phòng Đào tạo ở từng học kỳ

Chào thầy/cô phòng Đào tạo, cho em hỏi bề cách thức nhận và xóa điểm I?

Trả lời:

-     Sinh viên có lý do chính đáng được phép đề nghị nhận điểm I theo quy định.

-     Thủ tục nhận - xóa điểm I:

      +   Sinh viên nộp đơn trực tiếp tại phòng đào tạo. Kết quả giải quyết đơn nhận điểm I được công bố tại website phòng đào tạo.

      +   Đối với các trường hợp nhận điểm I thành công, trong thời hạn 01 năm sinh viên phải đăng ký xóa điểm I và đơn xóa điểm I được nộp về phòng đào tạo trước ngày thi chậm nhất 1 tuần.

Chào thầy/cô, em là sinh viên khóa 2015. Em học giáo dục quốc phòng - an ninh tại trường mình và đã đạt hết 3 học phần; giờ em muốn hỏi thủ tục cấp chứng chỉ GDQP-AN thì như thế nào. Em cảm ơn thầy/cô.

Trả lời:

Chào em, em xem thông báo của nhà trường để thực hiện.

Thông báo đã đăng tại: http://sv2.ut.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=648

Chào thầy/cô phòng Đào tạo, em là sinh viên khóa 2013. Em đã hoàn thành Giáo dục thể chất - bơi 1 và bơi 2. Giờ em muốn đăng ký làm chứng chỉ bơi thì phải làm thế nào? Em cảm ơn.

Trả lời:

Sau khi hoàn thành 1 trong các học phần Giáo dục thể chất (Bơi), sinh viên có thể đăng ký làm chứng chỉ Bơi theo các cự ly như sau:

1/ Học phần Bơi từ năm học 2014 - 2015 trở về trước, mỗi học phần bơi có 45 tiết, cụ thể cự ly:

  -  Giáo dục thể chất (Bơi 1) (mã 004004) là  100 m

  -  Giáo dục thể chất (Bơi 2) (mã 004005) là  300 m

2/ Học phần Bơi từ năm học 2015 - 2016 trở đi, mỗi học phần bơi có 30 tiết, cụ thể cự ly:

  -  Giáo dục thể chất (Bơi 1) (mã 004004 hoặc 004103) là    50 m

  -  Giáo dục thể chất (Bơi 2) (mã 004005 hoặc 004104) là  200 m

Sinh viên được đăng ký và cấp chứng chỉ bơi theo cự ly lớn nhất đạt được.

Nơi đăng ký: phòng Đào tạo.

Chào PĐT, Em là sinh viên khóa 2011. Em còn nợ Kĩ thuật siêu cao tần (mã học phần 032011). Nay không thấy mở lớp học phần này nữa thì em phải làm sao để hoàn thành chương trình học. Em cảm ơn.

Trả lời:

Sinh viên phải hoàn thành các học phần yêu cầu theo chương trình đào tạo của khóa học. Chương trình đào tạo luôn được cập nhật điều chỉnh theo định kỳ. Trường hợp học phần theo chương trình đào tạo cũ không còn trong chương trình đào tạo mới thì:

- Nếu học phần đó vẫn còn được mở lớp (cho các ngành khác) thì sinh viên vẫn phải hoàn thành học phần đó theo chương trình đào tạo cũ.

- Nếu học phần đó không còn được mở lớp thì luôn có học phần mới để sinh viên học thay thế. PĐT đã phối hợp với các khoa/bộ môn công bố danh mục học phần tương đương giữa các chương trình đào tạo (xem tại: http://sv2.ut.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=632).

Trường hợp em nêu, em có thể đăng ký học Kỹ thuật siêu cao tần - mã học phần 032113 (theo Chương trình đào tạo mới) để thay thế Kĩ thuật siêu cao tần - mã học phần 032011.

Chào em.

 

Chào thầy/cô, em là SV khóa 2016 vừa kiểm tra tiếng Anh đầu vào ngày 10/9/2016 được 25 điểm. Em xem thông báo của trường thì thấy ghi 32 điểm trở lên mới đạt. Vậy em phải làm sao?

Trả lời:

Đợt khảo sát tiếng Anh ngày 10/9/2016, 11/9/2016, 17/9/2016 dành cho sinh viên đại học cao đẳng chính quy khóa 2016; SV đạt từ 32 điểm/60 điểm trở lên sẽ được nhà trường xếp lớp học Tiếng Anh cơ bản 1. Lịch học tiếng Anh cơ bản 1 sẽ được thông tin vào trang cá nhân của từng SV.

Trường hợp chưa đạt yêu cầu này, SV có thể lựa chọn học các lớp tiếng Anh bổ trợ sẽ được tổ chức. Kết thúc các lớp tiếng Anh bổ trợ này, nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức kiểm tra. Nếu đạt yêu cầu SV sẽ được học tiếp Tiếng Anh cơ bản 1.

Chào em.

Chào phòng Đào tạo, Em là cựu sinh viên của trường, hiện nay em đang làm việc tại Kiên Giang. Em có nhu cầu in lại bảng điểm học trước đây nhưng không có thời gian về trường. Vậy cho em hỏi trường có thể in bảng điểm mà không cần em đến trực tiếp được không ạ?

Trả lời:

Em có thể nhờ người thân hay bạn đến trường đăng ký in và nhận bảng điểm trực tiếp.

Nếu không, em có thể đăng ký bảng điểm qua điện thoại hoặc email, sau khi xác nhận thông tin, PĐT sẽ cấp bảng điểm và gửi chuyển phát nhanh (EMS) về địa chỉ người nhận.

Mọi chi tiết xin liên hệ điện thoại 098 501 40 02 (Ms Yến) hoặc email: pdt@ut.edu.vn để được hướng dẫn và phúc đáp chi tiết.

Chào bạn.

Chào thầy/cô phòng Đào tạo, Em là cựu sinh viên của trường, em tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế Vận tải biển được 5 năm. Nay em muốn in bảng điểm bằng tiếng Anh. Cho em hỏi trường có cung cấp bảng điểm bằng tiếng Anh cho em không? Nếu có em phải làm thế nào? Em cảm ơn.

Trả lời:

Hiện nay, ngoài việc cấp bảng điểm bằng tiếng Việt, trường có dịch vụ cung cấp bảng điểm bằng tiếng Anh cho sinh viên và các bạn đã tốt nghiệp tại trường. 

Bạn liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo hoặc liên hệ qua điện thoại 098 501 40 02 (Ms Yến) hoặc email: pdt@ut.edu.vn để được hướng dẫn và phúc đáp chi tiết. 

Chào bạn.

Em là sinh viên lớp CD12B, Thưa thầy/cô cho em hỏi: em đang hoàn thành môn học để làm chứng chỉ Giáo dục thể chất. Em đã học và đạt 2 môn bắt buộc là Điền kinh và Bóng chuyền 1. Phần tự chọn em đã đăng ký học Bóng chuyền 2 nhưng bị rớt (2.0/10 điểm). Học kỳ này em không học lại môn Bóng chuyền 2 mà đăng ký học Bơi 1. Vậy nếu Bơi 1 đạt thì em đã đủ điều kiện làm chứng chỉ GDTC chưa? Nếu học Bơi 1 không đạt em có phải học lại Bơi 1 và cả Bóng chuyền 2 không? Em cảm ơn.

Trả lời:

Trong chương trình đào tạo khóa 2012 chuyên ngành Xây dựng Cầu đường, nội dung phần Giáo dục thể chất gồm 3 học phần sinh viên phải học và đạt, trong đó có 2 học phần bắt buộc như em nêu, và 1 học phần tự chọn (chọn 1 trong 2 học phần Giáo dục thể chất (B.Chuyền 2) - 004003, Giáo dục thể chất (Bơi 1) - 004004).

Trường hợp của em nêu: 2 học phần bắt buộc em đã hoàn thành; vậy em chỉ cần học và đạt 1 trong 2 học phần tự chọn còn lại. Nếu học kỳ này em học đạt Giáo dục thể chất (Bơi 1) - 004004 thì em không phải học lại Giáo dục thể chất (B.Chuyền 2) - 004003.

Chào em.

Em chào thầy cô, Thưa thầy (cô) cho em hỏi vấn đề về đăng kí học phần: Trong phần học phần tự chọn, bởi vì không tham khảo kỹ nên trong lớp rất nhiều bạn đăng kí cả 2 môn An toàn kỹ thuật và An toàn giao thông. Thầy cô cho em hỏi là 2 môn này là tính điểm 1 môn hay cả 2 môn. Nếu mà muốn hủy 1 môn thì em phải làm như thế nào ạ. Em xin cảm ơn. Lớp trưởng lớp CK15B.

Trả lời:

Trong chương trình đào tạo của ngành Kỹ thuật cơ khí, nhóm học phần tự chọn (học kỳ 4) gồm: An toàn kỹ thuật (086037) An toàn giao thông (086038). Yêu cầu tối thiểu sinh viên phải chọn 1 trong 2 học phần (2tc) để học và tích lũy.

Điểm trung bình chung học kỳ sẽ được tính tất cả các điểm học phần sinh viên đăng ký học trong học kỳ đó, trừ GDQP-AN và GDTC. Điểm trung bình chung tích lũy chỉ tính cho học phần đạt có điểm cao hơn.

Trong thời gian 10g00 ngày 03/9/2016 đến 21g00 ngày 04/9/2016 nhà trường đã cho phép SV điều chỉnh đăng ký học kỳ 1 năm học 2016-2017, trong đó có hủy học phần (không tính học phí). Thời gian tới có một đợt rút học phần (có tính học phí) sinh viên theo dõi để rút học phần.

Chào em.

Xem Trang  


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map