Danh sách bằng tốt nghiệp chưa được nhận - các đợt cấp trước năm 2020

 

Xem chi tiết danh sách bằng tốt nghiệp chưa được nhận tại đây.

Tra cứu chi tiết văn bằng tốt nghiệp tại đây.

Lưu ý:

Người học có văn bằng tốt nghiệp chưa được nhận liên hệ số điện thoại 028 38 992 862 (cô Ngọc - phòng Đào tạo) để được hướng dẫn trước khi đến nhận bằng.

Nơi nhận bằng: phòng A010, phòng Đào tạo

Địa chỉ: số 02, đường Võ Oanh, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

_____


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map