Kết quả công nhận tốt nghiệp đợt tháng 4/2020

 

1/ Đại học chính quy - Quyết định số 122/QĐ-ĐHGTVT ký ngày 14/4/2020 (xem tại đây)

   (Số lượng 23)

2/ Cao đẳng chính quy - Quyết định số 123/QĐ-ĐHGTVT ký ngày 14/4/2020 (xem tại đây)

   (Số lượng 01)

 

THÔNG BÁO

Thời gian nhận Bằng chính thức từ ngày 21/9/2020

Địa điểm phòng Đào tạo (phòng A010, cơ sở chính của Trường_số 2, đường Võ Oanh, Q. Bình Thạnh).

Lưu ý: cần tra cứu số hiệu văn bằngsố vào sổ cấp bằng (tại http://vanbang.ut.edu.vn/vi/) trước khi đến nhận bằng để thủ tục được nhanh chóng.

__________


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map