Kết quả công nhận tốt nghiệp đợt tháng 02/2020

 

1/ Đại học chính quy - Quyết định số 73/QĐ-ĐHGTVT ký ngày 28/02/2020 (xem tại đây)

   (Số lượng 159)

2/ Cao đẳng chính quy - Quyết định số 74/QĐ-ĐHGTVT ký ngày 28/02/2020 (xem tại đây)

   (Số lượng 07)

3/ Liên thông đại học chính quy - Quyết định số 75/QĐ-ĐHGTVT ký ngày 28/02/2020 (xem tại đây).

   (Số lượng 11)

 

THÔNG BÁO

Thời gian nhận Bằng chính thức từ ngày 17/3/2020

Địa điểm phòng Đào tạo (phòng A010, cơ sở chính của Trường_số 2, đường Võ Oanh, Q. Bình Thạnh).

Lưu ý: cần tra cứu số hiệu văn bằngsố vào sổ cấp bằng (tại http://vanbang.ut.edu.vn/vi/) trước khi đến nhận bằng để thủ tục được nhanh chóng.

------------------------------


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map