Kết quả công nhận tốt nghiệp đợt tháng 01/2020

 

1/ Đại học chính quy - Quyết định số 11/QĐ-ĐHGTVT ký ngày 14/01/2020 (xem tại đây)

   (Số lượng 334)

2/ Cao đẳng chính quy - Quyết định số 12/QĐ-ĐHGTVT ký ngày 14/01/2020 (xem tại đây)

   (Số lượng 09)

3/ Liên thông đại học chính quy - Quyết định số 13/QĐ-ĐHGTVT ký ngày 14/01/2020 (xem tại đây).

   (Số lượng 05)

 

Nhận Bằng chính thức từ ngày 09/3/2020 tại Phòng Đào tạo (phòng A010, số 2, đường Võ Oanh, Q. Bình Thạnh)

------------------------------


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map