Thời khóa biểu chính thức học kỳ 2 năm học 2019-2020

Xem chi tiết tại đây

Lưu ý: 

- Trạng thái lớp học phần Đã mở chính thức: sinh viên được đăng ký thêm với số lượng còn lại; không được xóa đăng ký.

- Trạng thái lớp học phần Đang chờ đăng ký: sinh viên được đăng ký từ ngày thông báo đến 14h00 ngày 06/02/2020.

- Thời gian Rút học phần từ 16h00 ngày 06/3/2020 đến 15h00 ngày 09/3/2020.

------------------------------

 


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map