Kết quả công nhận tốt nghiệp đợt tháng 10/2019

 

1/ Đại học chính quy - quyết định 1508/QĐ-ĐHGTVT ký ngày 15/10/2019 (xem tại đây)

   (Số lượng 296)

2/ Cao đẳng chính quy - quyết định 1509/QĐ-ĐHGTVT ký ngày 15/10/2019 (xem tại đây)

   (Số lượng 29)

3/ Liên thông đại học chính quy - quyết định 1510/QĐ-ĐHGTVT ký ngày 15/10/2019 (xem tại đây).

   (Số lượng 06)

------------------------------


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map