Dời thời gian kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào học kỳ 2 năm học 2019-2020

Nhà trường thông báo dời ngày kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào học kỳ 2 năm học 2019-2020 như sau:

- Dự kiến ngày kiểm tra mới từ 21/02/2020 - 23/02/2020

- Thời gian các ca kiểm tra được sắp xếp lại theo số lượng sinh viên đã đăng ký.

Lưu ý:

- Sinh viên đã đăng ký cần theo dõi ca thi của mình tại trang đăng ký trực tuyến.

- Sinh viên chưa đăng ký theo thông báo số 11/TB-ĐHGTVT tiếp tục đăng ký tại trang http://enroll.ut.edu.vn/

------------------------------


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map