Thông báo thời gian tổ chức kiểm tra trình độ ngoại ngữ sinh viên đại học chính quy khóa 2017

Xem danh sách sinh viên theo ca thi tại đây.

Sinh viên có thể thi thử tại: http://courses.ut.edu.vn/course/view.php?id=73


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map