Thông báo về việc nhận chứng chỉ Giáo dục thể chất - đợt 1 năm 2017

 

Nhà trường thông báo sinh viên đến nhận chứng chỉ Giáo dục thể chất - đợt 01 năm 2017

1. Đối tượng nhận: sinh viên đã đăng ký làm chứng chỉ từ ngày 11/11/2016 đến 31/03/2017

(danh sách kèm theo tại đây)

2. Thời gian, địa điểm nhận:

Thời gian: Thứ 2 đến thứ 6 (trong giờ làm việc)

Địa điểm: Phòng Đào tạo Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM

Số 02, đường D3,  P 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM

3. Giấy tờ mang theo: 

- Phiếu đăng ký làm chứng chỉ Giáo dục thể chất

- Thẻ sinh viên / CMND


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map