Danh mục học phần tương đương/thay thế Viện Xây dựng

- Thông báo số 444/QĐ-ĐHGTVT ngày 01.09.2021 Thông báo danh mục học phần tương đương ngành/chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông/Xây dựng đường bộ/ Xây dựng đường sắt - metro/Quy hoạch và Kỹ thuật Giao thông xem chi tiết tại đây;
- Thông báo số 444/QĐ-ĐHGTVT ngày 01.09.2021 Thông báo danh mục học phần tương đương ngành/chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông/Xây dựng đường bộ/ Xây dựng đường sắt - metro/Quy hoạch và Kỹ thuật Giao thông xem chi tiết tại đây;
Thông báo số 442/QĐ-ĐHGTVT ngày 01.09.2021 học phần tương đương/thay thế ngành/chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp/Kỹ thuật kết cấu công trình/Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm xem chi tiết tại đây
- Thông báo số 565/TB-ĐHGTVT ngày 21/08/2019 danh mục các học phần tương đương/thay thế ngành Kỹ thuật môi trường, xem chi tiết tại đây

 


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn
hcmutrans map