Kết quả tốt nghiệp năm 2012

1. Tốt nghiệp đợt tháng 10

   + Quyết định số 874/ĐT ngày 25/10/2012, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

   + Quyết định số 875/ĐT ngày 25/10/2012, liên thông đại học xem chi tiết tại đây

   + Quyết định số 876/ĐT ngày 25/10/2012, đại học văn Bằng 2 ngành Kinh tế vận tải biển xem chi tiết tại đây

2. Tốt nghiệp đợt tháng 7

   + Quyết định số 620/ĐT ngày 25/7/2012, liên thông đại học xem chi tiết tại đây

   + Quyết định số 619/ĐT ngày 25/7/2012, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

3. Tốt nghiệp đợt tháng 4

   + Quyết định số 192/ĐT ngày 23/4/2012, đại học văn Bằng 2 ngành Kinh tế vận tải biển cụ thể như sau:

STT

MSSV

Họ và tên

NTNS

Giới tính

Xếp hạng tốt nghiệp

Lớp

1.

KT07B2016

Phạm Thị Thoa

12/01/82

Nữ

TB Khá

KT07B

   + Quyết định số 191/ĐT ngày 23/4/2012, liên thông đại học xem chi tiết tại đây

   + Quyết định số 190/ĐT ngày 23/4/2012, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

4. Tốt nghiệp đợt tháng 02

   + Quyết định số 64/ĐT ngày 10/02/2012, hệ hoàn chỉnh đại học chính quy xem chi tiết tại đây

   + Quyết định số 63/ĐT ngày 10/02/2012, đại học văn Bằng 2 chính quy ngành Kinh tế vận tải biển xem chi tiết tại đây

   + Quyết định số 62/ĐT ngày 10/02/2012, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

------------------------------


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn
hcmutrans map