Kết quả tốt nghiệp năm 2017

 

1. Tốt nghiệp đợt tháng 10

  + Đại học, cao đẳng chính quy - quyết định 1270/QĐ-ĐHGTVT ngày 24/10/2017, xem tại đây

  + Liên thông đại học chính quy - quyết định 1273/QĐ-ĐHGTVT ngày 24/10/2017, xem tại đây

  + Đại học chương trình CLC - quyết định số 1275/QĐ-ĐHGTVT ngày 24/10/2017, xem tại đây.

 

2. Tốt nghiệp đợt tháng 8

  + Đại học chính quy - quyết định số 435/QĐ-ĐHGTVT ngày 10/8/2017, xem tại đây.

 

3. Tốt nghiệp đợt tháng 7

  + Đại học, cao đẳng chính quy - quyết định 314/QĐ-ĐHGTVT ngày 24/7/2017, xem tại đây

  + Liên thông đại học chính quy - quyết định 315/QĐ-ĐHGTVT ngày 24/7/2017, xem tại đây.

 

4. Tốt nghiệp đợt tháng 6

  + Đại học chính quy - quyết định số 239/QĐ-ĐHGTVT ngày 16/06/2017, xem tại đây.

 

5. Tốt nghiệp đợt tháng 4

  + Đại học, cao đẳng chính quy - quyết định 177/QĐ-ĐHGTVT ngày 22/4/2017, xem vào đây

  + Liên thông đại học chính quy - quyết định 178/QĐ-ĐHGTVT ngày 22/4/2017, xem tại đây.

 

6. Tốt nghiệp đợt tháng 01

  + Đại học, cao đẳng chính quy - quyết định số 14/QĐ-ĐHGTVT ngày 17/01/2017, xem tại đây

  + Liên thông đại học chính quy - quyết định số 15/QĐ-ĐHGTVT ngày 17/01/2017, xem tại đây.

------------------------------

 


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn
hcmutrans map