Kết quả tốt nghiệp năm 2015

1. Tốt nghiệp đợt tháng 10

   + Quyết định số 1058/QĐ-ĐT ngày 28/10/2015, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

   + Quyết định số 1059/QĐ-ĐT ngày 28/10/2015, liên thông đại học xem chi tiết tại đây.

   + Quyết định số 1060/QĐ-ĐT ngày 28/10/2015 đại học văn Bằng 2 chính quy xem chi tiết tại đây

2. Tốt nghiệp đợt tháng 7

   + Quyết định số 571/QĐ-ĐT ngày 24/7/2015, liên thông đại học xem chi tiết tại đây

   + Quyết định số 570/QĐ-ĐT ngày 24/07/2015, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

3. Tốt nghiệp đợt tháng 4

   + Quyết định số 264/QĐ-ĐT ngày 24/04/2015, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

   + Quyết định số 265/QĐ-ĐT ngày 24/04/2015, đại học văn Bằng 2 chính quy xem chi tiết tại đây

   + Quyết định số 266/QĐ-ĐT ngày 24/04/2015, liên thông đại học xem chi tiết tại đây.

4. Tốt nghiệp đợt tháng 01

   + Quyết định số 74/QĐ-ĐT ngày 26/01/2015, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

   + Quyết định số 73/QĐ-ĐT ngày 26/01/2015 liên thông đại học xem chi tiết tại đây

------------------------------


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn
hcmutrans map