Kết quả xét và xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2019-2020

Xem chi tiết thông báo tại đây.

Sinh viên tra cứu kết quả xét học vụ tại đây.

------------------------------


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn
hcmutrans map