Thông tin tốt nghiệp

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

I. ĐIỀU KIỆN 1. Sinh viên đã có quyết định công nhận tốt nghiệp công bố

Kết quả tốt nghiệp

Sinh viên tra cứu kết quả xét tốt nghiệp TẠI ĐÂY !

Xem thêm

Xét học vụ

Xem thêm

Thông tin chung

Tiến độ học tập năm học 2023-2024

Xem tiến độ học tập tại đây./

Danh sách sinh viên không tham gia học tập học kỳ 1 năm học 2023-2024

Căn cứ Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học

Thông báo đăng ký học phần bổ sung Học kỳ 1 (2023-2024) hệ chuẩn – 07/09/2023

Thông báo đăng ký học phần bổ sung Học kỳ 1 (2023-2024) hệ chuẩn –

Xem thêm