Thông báo tạm ngưng triển khai học GDQP-AN của khóa tuyển sinh 2021 đại học chính quy hệ chuẩn

Phòng Đào tạo thông báo về việc tạm ngưng triển khai học Giáo dục quốc phòng - An ninh của khóa tuyển sinh 2021 đại học chính quy hệ chuẩn trong học kỳ hè năm học 2022-2023 cho đến khi có thông báo mới.

Sinh viên cần hỗ trợ liên hệ Phòng Đào tạo:

- Email pdt@ut.edu.vn

- Số điện thoại 028 3899 2862

 

 

 


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn
hcmutrans map