Thông báo V/v Đăng ký học phần tín chỉ qua mạng học kỳ hè năm học 2009-2010

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

———————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

Số: 309/ĐT

Tp. HCM, ngày 04 tháng 06năm 2010

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký học phần tín chỉ qua mạng học kỳ hè năm học 2009-2010

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu, phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký học phần tín chỉ qua mạng học kỳ hè năm học 2009 – 2010 như sau:

Đợt 1: Dành cho những sinh viên có tên trong danh sách cảnh cáo học vụ lần 1 (thông báo số 133/ĐT ngày 12 tháng 05 năm 2010)

Từ 06g00 ngày 07/06/2010 đến 22g00 ngày 08/06/2010:

Bắt buộc những sinh viên có tên trong thông báo cảnh cáo học vụ số 133/ĐT ngày 12 tháng 05 năm 2010 (xem danh sách tại đây) phải đăng ký học lại hoặc cải thiện những học phần có điểm thấp. 

Đợt 2: Dành cho những sinh viên còn lại có nhu cầu đăng ký học cải thiện, học vượt:

Từ 06g00 ngày 09/06/2010 đến 22g00 ngày 12/06/2010

Địa điểm thực hiện đăng ký: Sinh viên có thể thực hiện việc đăng ký các học phần của học kỳ hè từ bất cứ đâu có máy tính truy cập được vào internet (vào www.hcmutrans.edu.vn -> Cổng thông tin Sinh viên -> Trang Cá nhân SV hoặc trực tiếp địa chỉ www.sv.hcmutrans.edu.vn)

Để tránh hiện tượng quá tải dẫn đến nghẽn mạng, trong thời gian đăng ký học phần tín chỉ học kỳ hè năm học 2009 – 2010 các chức năng trong tin nội bộ sinh viên sẽ tạm ngưng hoạt động.

Hệ thống chỉ cho phép mỗi sinh viên đăng ký 1 lần, sau khi đã chọn các học phần của học kỳ hè và nhấn nút “Đăng ký chính thức”, nếu hệ thống thông báo “đăng ký đã thành công” thì sinh viên không được phép đăng ký lại lần 2. Sau khi đã đăng ký thành công, sinh viên có thể đăng nhập vào tài khoản để xem lại hoặc in Phiếu đăng ký của mình, nhưng không được phép sửa đổi, bổ sung hay đăng ký lại. Vì vậy sinh viên cần chuẩn bị kỹ trước khi thực hiện đăng ký chính thức.

Sau khi đã chọn xong các học phần muốn theo học, sinh viên phải nhấn nút “Đăng ký chính thức”, và trả lời xác nhận khi hệ thống hỏi lại, và thấy xuất hiện trên màn hình Phiếu đăng ký học phần của mình, cùng với dòng thông báo “Đăng ký đã thành công” thì lúc đó việc đăng ký mới hoàn tất. Nếu chọn các học phần xong mà không nhấn nút “Đăng ký chính thức” và trả lời xác nhận với hệ thống thì hệ thống coi như sinh viên chưa đăng ký.

Sinh viên cần thường xuyên theo dõi các thông báo tiếp theo của nhà trường để thực hiện cho đúng (mở thêm học phần, hủy học phần, đóng học phí,…)

Nếu có thắc mắc hay trục trặc gì trong quá trình thực hiện đăng ký học phần sinh viên có thể gửi email đến địa chỉ: tinchi@hcmutrans.edu.vn để được giúp đỡ.

Nhận được thông báo này đề nghị các đơn vị phổ biến cho sinh viên được biết. Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này.

Trân trọng.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

ThS. Cổ Tấn Anh Vũ

Trả lời