Thông báo V/v Đăng ký qua mạng các học phần TC HK 2 năm học 2009-2010 (Thông báo số 2)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GTVT TP. HỒ CHÍ MINH

———————–


Số: 932/ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2009

 

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký qua mạng các học phần tín chỉ học kỳ 2 năm học 2009-2010

(Thông báo số 2)

Kính gửi: Ban Chủ nhiệm các Khoa quản lý sinh viên hệ Chính quy.

Ban Giám hiệu thông báo kế hoạch đăng ký qua mạng học phần tín chỉ học kỳ 2 năm học 2009 – 2010 như sau:

Đợt 1 (Đợt đăng ký chính):

– Khoá 2008: từ 12g00 ngày 14/12/2009 đến 12g00 ngày 18/12/2009

– Khóa 2009: từ 18g00 ngày 18/12/2009 đến 24g00 ngày 22/12/2009

Sinh viên phải khẩn trương đăng nhập vào tài khoản của mình bằng tên đăng nhập và mật khẩu mà Nhà trường đã cung cấp (thông báo số 895/ĐT ngày 26 tháng 11 năm 2009) đúng thời gian quy định để đăng ký học phần nhằm tránh tình trạng quá tải cho trang web và đăng ký được học phần theo đúng nguyện vọng.

Đợt 2 (Đợt đăng ký bổ sung):

Từ 06g00 ngày 30/12/2009 đến 24g00 ngày 07/01/2010:

Dành cho sinh viên của cả 3 khoá đã đăng ký trong đợt 1 nhưng chưa đạt yêu cầu như: đăng ký chưa đủ tín chỉ, đăng ký vào môn học có số lượng quá ít nay phải đăng ký thêm hoặc huỷ bỏ môn học đó thay thế môn học khác. Việc đăng ký đợt 2 này cũng sẽ được thực hiện trực tuyến như đợt 1.

Địa điểm thực hiện đăng ký: Sinh viên có thể thực hiện đăng ký các học phần của HK2 từ bất cứ đâu có máy tính truy cập được vào internet. Trong các khoảng thời gian qui định cho việc đăng ký nói trên, Nhà trường sẽ bố trí phòng máy tính C104 tại khu trường chính mở cửa phục vụ sinh viên vào đăng ký trong giờ làm việc.

Trong đợt đăng ký học phần của khoá 2007 vừa qua, Nhà trường nhận thấy có 132 sinh viên không thực hiện nghĩa vụ đăng ký học phần của mình, những trường hợp này sẽ bị Nhà trường xử lý nghiêm khắc. Rút kinh nghiệm của đợt đăng ký khoá 2007 vừa qua, trong đợt đăng ký tiếp theo của các khóa 2008, 2009, Phòng Đào tạo đề nghị các Khoa nhắc sinh viên lưu ý một số điểm sau:

1. Để tránh hiện tượng quá tải dẫn đến nghẽn mạng, trong thời gian sinh viên khóa 2008 chính thức đăng ký học phần (từ 12g00 ngày 14/12/09 – 12g00 ngày 18/12/09), hệ thống không cho phép sinh viên các khóa khác đăng nhập vào tài khoản của mình. Tương tự trong đợt đăng ký của sinh viên khóa 2009 (từ 18g00 ngày 18/12/09 – 24g00 ngày 22/12/09).

2. Chức năng “Quên mật khẩu” (hỗ trợ khi sinh viên quên mật khẩu, không đăng nhập được) chỉ làm việc nếu trước đó sinh viên đã đăng nhập vào tài khoản của mình và đã thực hiện việc cập nhật địa chỉ email. Nếu khi sinh viên lần đầu tiên đăng nhập vào tài khoản của mình và gặp thông báo “sai mật khẩu” của hệ thống (do đó không đăng nhập được) thì không dùng được chức năng này. Khi đó liên lạc với quản trị hệ thống để được giúp đỡ.

3. Hệ thống chỉ cho phép mỗi sinh viên đăng ký 1 lần: sau khi đã chọn các học phần của HK2 và nhấn nút “Đăng ký chính thức”, nếu hệ thống thông báo “đăng ký đã thành công” thì sinh viên không được phép đăng ký lại lần 2. Sau khi đã đăng ký thành công, sinh viên có thể đăng nhập vào tài khoản để xem lại hoặc in Phiếu đăng ký của mình, nhưng không được phép sửa đổi, bổ sung hay đăng ký lại. Vì vậy sinh viên cần chuẩn bị kỹ và xin ý kiến của cố vấn học tập trước khi thực hiện đăng ký chính thức.

4. Sau khi đã chọn xong các học phần muốn theo học, sinh viên phải nhấn nút “Đăng ký chính thức”, và trả lời xác nhận khi hệ thống hỏi lại, và thấy xuất hiện trên màn hình Phiếu đăng ký học phần của mình, cùng với dòng thông báo “Đăng ký đã thành công” thì lúc đó việc đăng ký mới hoàn tất. Nếu chọn các học phần xong mà không nhấn nút “Đăng ký chính thức” và trả lời xác nhận với hệ thống thì hệ thống coi như sinh viên chưa đăng ký (Đợt vừa qua có 39 trường hợp sinh viên khóa 2007 đã đăng nhập vào hệ thống, chọn môn học nhưng không nhấn nút “Đăng ký chính thức”).

5. Có những môn học tự chọn (sinh viên chọn 1 hoặc một vài môn trong nhóm môn tự chọn, đây là những môn loại trừ nhau), sinh viên không cùng lúc chọn tất cà các môn tự chọn, nếu đăng ký như vậy sinh viên sẽ bị trùng thời khoá biểu. (Trong đợt đăng ký vừa qua của khoá 2007 có 29 sinh viên đã chọn tất cà các môn tự chọn).

6. Tránh khả năng nhiều sinh viên vắng học thường xuyên, không vào website của trường để xem thông tin, không được bạn học cùng lớp thông báo, nên có thể không biết việc đăng ký học phần trực tuyến này, đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa nhắc ban cán sự các lớp thông báo cho tất cả sinh viên trong lớp tham gia đăng ký đầy đủ trong đợt đăng ký chính thức này. Các sinh viên không tham gia đăng ký học phần mà không có lý do chính đáng thì phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về những thiệt thòi trong việc xếp lớp và phải chịu những hình thức xử lý của Nhà trường.

7. Nếu có thắc mắc, trục trặc hoặc có ý kiến góp ý gì trong quá trình thực hiện đăng ký học phần, đề nghị liên hệ với thầy Trần Đức Doanh, giáo viên khoa CNTT. ĐT: 0918291583, email: tinchi@hcmutrans.edu.vn.

Nhận được thông báo này đề nghị Chủ nhiệm các khoa trong toàn trường phổ biến cho sinh viên được biết. Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này, những trường hợp sinh viên lơ là, không theo dõi thông báo để đăng ký đúng hạn sẽ bị Nhà trường xử lý tuỳ theo mức độ vi phạm trước khi cho đăng ký học phần.

Trân trọng.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

TS. Nguyễn Văn Thư

Trả lời