Lịch thi

Lịch thi học kỳ 2 năm học (2021-2022)

THÔNG BÁO – Từ học kỳ 2(2021-2022) lịch thi kết thúc học phần các đợt

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2021-2022 (cập nhật)

Thông tin lịch thi đợt 2 , xem chi tiết tại đây  Theo dõi lịch

Lịch thi học kỳ hè năm học 2020-2021

Xem chi tiết tại đây./

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021

Bấm vào đây để xem chi tiết./

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2020-2021(cập nhật)

Bấm vào đây để xem chi tiết.

Lịch thi học kỳ hè năm học 2019-2020 (cập nhật)

Bấm vào đây để xem chi tiết.  

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2019-2020 (cập nhật)

  Bấm vào đây để xem chi tiết.

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2019-2020 (cập nhật)

  Bấm vào đây để xem chi tiết. ——————————

Lịch thi học kỳ hè năm học 2018-2019

Bấm vào đây để xem chi tiết. ——————————

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019 (cập nhật)

  Bấm vào đây để xem chi tiết.