Quy định về học/thi Tin học cơ bản kết hợp với cấp chứng chỉ Công nghệ thông tin

(Quy định nội dung giảng dạy, đánh giá học phần Tin học cơ bản kết hợp cấp chứng chỉ công nghệ thông tin tại trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh ban hành theo Quyết định số 1201/QĐ-ĐHGTVT ngày 31/12/2019 của Hiệu trưởng Trường)

Xem chi tiết quy định tại đây.

Xem đề cương chi tiết học phần Tin học cơ bản tại đây.

——————————

Trả lời