Em là sinh viên hệ Đại học (lớp CK13B) có đăng ký học phần Giải tích 1 nhầm vào lớp CK14C1 (hệ Cao đẳng) với mã lớp học phần 020100100210; vậy em phải có được học tiếp hay rút học phần này; trường hợp rút học phần thì có phải đóng tiền học phí học phần này hay không?

Trả lời:

Em đã đăng ký đúng học phần Giải tích 1 với mã 001002. Em tiếp tục học, không cần phải rút học phần.

Giải thích về ký tự dãy mã lớp học phần 020100100210: 

+  4 ký tự đầu 0201 00100210 là ký tự gán cho hệ đào tạo, không quan trọng, SV không cần quan tâm ký tự này.

+  6 ký tự tiếp theo 0201 001002 10 là mã học phần Giải tích 1 (001002). SV cần quan tâm đến mã học phần này đúng với mã học phần ghi trong chương trình đào tạo chuyên ngành của mình theo học. 

+  2 ký tự cuối cùng 0201001002 10 là mã nhóm lớp học phần (nhóm 10).

Đối với các lớp học phần đã được mở chính thức, SV phải đóng học phí cho học phần trước khi muốn rút.

Thời hạn rút học phần theo thông báo của nhà trường.

Trả lời