Phòng đào tạo cho em biết lịch xét tốt nghiệp năm 2020, các chứng chỉ tin học và ngoại ngữ phải đạt và thời hạn như thế nào?

Trả lời:

Phòng Đào tạo trả lời bạn như sau:

1/ Các đợt xét tốt nghiệp hàng tháng, hồ sơ xét tốt nghiệp sinh viên nộp trực tiếp cho cán bộ hỗ trợ từng Khoa/Viên 

2/ Về yêu cầu các loại chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ, bạn có thể tham khảo chi tiết từng khóa cập nhật tại đây

 

Trả lời