Chào thầy/cô, em là SV khóa 2016 vừa kiểm tra tiếng Anh đầu vào ngày 10/9/2016 được 25 điểm. Em xem thông báo của trường thì thấy ghi 32 điểm trở lên mới đạt. Vậy em phải làm sao?

Trả lời:

Đợt khảo sát tiếng Anh ngày 10/9/2016, 11/9/2016, 17/9/2016 dành cho sinh viên đại học cao đẳng chính quy khóa 2016; SV đạt từ 32 điểm/60 điểm trở lên sẽ được nhà trường xếp lớp học Tiếng Anh cơ bản 1. Lịch học tiếng Anh cơ bản 1 sẽ được thông tin vào trang cá nhân của từng SV.

Trường hợp chưa đạt yêu cầu này, SV có thể lựa chọn học các lớp tiếng Anh bổ trợ sẽ được tổ chức. Kết thúc các lớp tiếng Anh bổ trợ này, nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức kiểm tra. Nếu đạt yêu cầu SV sẽ được học tiếp Tiếng Anh cơ bản 1.

Chào em.

Trả lời